Om Ord for alt 3-4

Ord for alt 3 Lesebok

Læreverket består av:

  • Språkbok A og B
  • Lesebok
  • Cd
  • Lærerens bok
  • Nettsted


Ord for alt 3–4 vekker elevenes nysgjerrighet rundt språk og lesing. Arbeid med mange ulike tekster og bilder gir elevene kunnskap og verktøy for videre lese- og skriveutvikling.

Hvert kapittel åpner med læringsmål og avslutter med en oppsummering og muntlig logg. Språkbøkene har flere ulike typer skriftlige oppgaver og elevene får en grundig formaltrening. Oppgavene tar hensyn til elevenes forskjellige måter å lære på og har gradvis økende utfordringer. Leseboka har tekster på tre nivåer og oppgavestoffet har en gradvis progresjon i hvert kapittel.