Om Ord for alt 5-7

 

Læreverket består av:

  •  Språkbok A og B
  • Tekstbok
  • Lærerens bok
  • Cd
  • Nettsted med differensierte oppgaver


I Ord for alt 5–7 utforsker eleven det skriftlige og det muntlige språket gjennom et rikt utvalg morsomme og utfordrende tekster og oppgaver. La elevene få utvikle lesestrategier og gi dem trening i å lese ulike sjangre.


Bøkene er revidert etter intensjonen og målene i den nye læreplanen der kommunikasjon, kulturforståelse og identitetsutvikling står sentralt. Hvert kapittel innledes med læringsmål og avsluttes med egenvurdering for elevene. Kopieringsoriginaler i Lærerens bok og tilleggsoppgaver på verkets nettsted gjør det enkelt å differensiere undervisningen.